Az alapítványról

Az Átlátszónet Alapítvány 2013 óta elkötelezett támogatója a társadalmi igazságosság, a demokrácia és a fenntartható fejlődés érvényesülésének. Az Átlátszónet Alapítvány célja az információszabadság érvényre juttatása érdekében a közhatalom átláthatóságának és a korrupció elleni fellépés elősegítése.

Az Átlátszónet Alapítvány az alábbi közhasznú tevékenységeket végzi:

 • a közhatalom gyakorlásával, a közpénzek felhasználásával, az alapvető jogok és más jogosultságok védelmével összefüggő ügyekben oknyomozó újságírói tevékenységet támogat,
 • támogatja az oknyomozó újságírói tevékenység nyomán elkészülő művek megjelenését, illetve gondoskodik azok megjelenéséről,
 • támogatja közérdekű adatok, illetve közérdekből nyilvános adatok megismerésére irányuló igények előterjesztését, illetve az azokkal összefüggő hatósági és bírósági eljárások megindítását és folytatását,
 • elősegíti közérdekű, közérdekből nyilvános vagy egyéb okból bárki számára megismerhető adatok hozzáférhetővé tételét,
 • tevékenységének eredményeit a nyomtatott és az elektronikus sajtó, az internet, továbbá egyéb kiadványok útján nyilvánosságra hozza, arról konferenciákat, ismeretterjesztő előadásokat, illetve tanfolyamokat szervez, a tevékenységével összefüggő tárgykörökben civil elismerések odaítélésében vesz részt,
 • együttműködik az átláthatósággal és a korrupció elleni küzdelemmel összefüggő tevékenységet folytató magyar és nemzetközi civil és más szervezetekkel, a részükre átadja a tevékenységével összefüggő tapasztalatokat.

Ha támogatnád az Átlátszónet Alapítvány munkáját, kattints ide.

Az Átlátszónet Alapítvány a KiMitTud közérdekű adatigénylő portál működtetésében és népszerűsítésében is aktív szerepet vállal.

 • alapítás éve: 2013
 • hatályos alapító okirat
 • a kuratórium elnöke: dr. Tóth Balázs
 • a kuratórium további tagja: dr. Bodoky Tamás Richárd
 • határozatok könyve: 2021, 2022, 2023
 • székhely: 1084 Budapest, Déri Miksa utca 10. 1. em. 10. ajtó
 • nyilvántartási szám: 01-01-0011774
 • adószám: 18516641-1-42